Informujemy, że na skutek wystąpienia pożaru dachu hali sportowej Czerwonaku i związanej z tym czasowej relokacji pracowników Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN do pomieszczeń biurowych Gminnego Przedsiębiorstwa Społecznego, organizacje pozarządowe nie mają możliwości korzystania z pomieszczeń biurowych. Nadal udostępniamy salę konferencyjną wraz ze sprzętem biurowym, komputerowym, multimedialnym i zapleczem sanitarnym w Czerwonaku przy ul. Leśnej 8