INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU

GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.  Z SIEDZIBĄ W CZERWONAKU

 

 

Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwonaku, informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrała na stanowisko Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Społecznego Sp. z o.o. w Czerwonaku pana Marka Gronkowskiego, zamieszkałego w Klinach.