Czerwonak, 7 czerwca 2023r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU

GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CZERWONAKU

 

Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwonaku, informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu wybrała na stanowisko Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Społecznego Sp. z o.o. w Czerwonaku pana Marcina Smektałę, zamieszkałego w Poznaniu.