Usługi Centrum Wsparcia NGO

Skierowana do organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność w gminie
Czerwonak.

Usługi dla Mieszkańców i Firm w Gminie Czerwonak

Szeroka oferta usług wykonywanych na rzecz mieszkańców i firm w Gminie Czerwonak.

Usługi Świadczone dla Urzędu Gminy Czerwonak

Opis usług realizowanych dla Urzędu Gminy Czerwonak oraz dla podległych mu jednostek organizacyjnych.