Zagospodarowany teren zieleni przy kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Czerwonaku nabrał nowej estetyki.