USŁUGI PORZĄDKOWE I PIELĘGNACJA ZIELENI

Usługi dla Urzędu Gminy Czerwonak oraz dla podległych mu jednostek organizacyjnych tj. GOPS, Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”, szkoły, przedszkola itp. – zakres pakietu obejmuje następujące usługi:

 • koszenie trawników,
 • zamiatanie ulic,
 • grabienie liści,
 • pielęgnacja „małej zieleni” (usuwanie chwastów, przycinanie drobnych krzewów, sadzenie kwiatów, grabienie itp.),
 • sprzątanie terenów zielonych.

   

OBSŁUGA GMINNEGO TARGOWISKA w Koziegłowach

Zakres usługi obejmuje:

 • administrowanie miejscami targowymi,
 • utrzymanie porządku i czystości na terenie gminnego targowiska.

   

OBSŁUGA CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOZIEGŁOWACH

Usługa wykonywana dla Urzędu Gminy w Czerwonaku obejmuje:

 • utrzymanie porządku i czystości na terenie gminnego cmentarza,
 • współadministrowanie cmentarzem.

   

USŁUGA CZYSZCZENIA WIAT PRZYSTANKOWYCH GMINIE CZERWONAK (2 razy w roku)