Usługa skierowana do organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność w gminie Czerwonak. Usługa jest podzielona na pakiety bezpłatne (finansowane przez Urząd Gminy Czerwonak) i odpłatne dla potencjalnych Klientów.

Oferta dla Klientów (2 pakiety do wyboru):

Pakiet 1 – „Gminne wsparcie NGO” – opiera się na podstawowym wsparciu NGO finansowanym z budżetu Gminy Czerwonak.  Zakres pakietu obejmuje następujące aktywności:

  • bezpłatne udostępnienie sali na spotkania NGO – 2h/m-c na 1 NGO,
  • działania animacyjne/integracyjne środowisko NGO na terenie gminy – Dni NGO, przestrzeń wystawiennicza w trakcie gminnych wydarzeń itp.,
  • mediacje z gminą w indywidualnych sprawach konkretnego NGO,
  • współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak.

Pakiet 2 – „Przestrzeń dla NGO” – zakres pakietu obejmuje następujące pozycje:

  • 22,50 zł brutto/godzina – wynajem biurka wraz ze sprzętem biurowo-komputerowym i dostępem do kuchni i zaplecza sanitarnego,
  • 300,00 zł brutto/miesiąc – wynajem biurka wraz ze sprzętem biurowo-komputerowym i dostępem do kuchni i zaplecza sanitarnego (maksymalnie 115 godziny w miesiącu/średnio 5 godzin dziennie),
  • wynajem biurka powyżej 115 godzin miesięcznie – indywidualna wycena,
  • 50,00 zł brutto/godzina – wynajem sali konferencyjnej wraz z dostępem do kuchni, zaplecza sanitarnego i multimediów,
  • 0,10 zł brutto/szt. – druk mono,
  • 0,30 zł brutto/szt. – druk kolor,