Usługa skierowana do organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność w gminie Czerwonak. Usługa jest podzielona na pakiety bezpłatne (finansowane przez Urząd Gminy Czerwonak) i odpłatne dla potencjalnych Klientów.

Oferta dla Klientów:

Pakiet 1 – „Gminne wsparcie NGO” – opiera się na podstawowym wsparciu NGO finansowanym z budżetu Gminy Czerwonak.  Zakres pakietu obejmuje następujące aktywności:

  • bezpłatne udostępnienie sali konferencyjnej na spotkania NGO – 10 h/m-c na 1 NGO,
  • bezpłatne udostępnienie pomieszczeń biurowych na spotkania NGO – 10 h/m-c na 1 NGO,
  • bezpłatne porady w zakresie działalności pożytku publicznego (w tym konsultacja wniosków dotacyjnych) w wymiarze 10 h/m-c na 1 NGO,
  • wsparcie NGO w przygotowywaniu sprawozdań z realizacji zadań publicznych,
  • działania animacyjne/integracyjne środowisko NGO na terenie gminy – spotkanie integracyjne dla organizacji pozarządowych i wolontariuszy,
  • organizowanie szkoleń dla NGO,
  • współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak.

Pakiet 2 – „Przestrzeń dla NGO” – zakres pakietu obejmuje następujące pozycje:

  • 30,00 zł netto/godzina – wynajem biurka wraz ze sprzętem biurowo-komputerowym i dostępem do kuchni i zaplecza sanitarnego,
  • 60,00 zł netto/godzina – wynajem sali konferencyjnej wraz z dostępem do kuchni, zaplecza sanitarnego i multimediów,
  • ksero, wydruki – indywidualna wycena

Aktualne informacje na temat działań Gminy Czerwonak dla organizacji pozarządowych znajdą Państwo tutaj.

Aktualny Rejestr Organizacji Pozarządowych działających na terenie i dla mieszkańców Gminy Czerwonak znajda Państwo tutaj.