10 września 2021 r. w Kicinie, po raz pierwszy w historii gminy Czerwonak odbyło się spotkanie integracyjne naszych rodzimych organizacji pozarządowych, w którym uczestniczyło 27 organizacji, łącznie ponad 60 osób. Podczas spotkania została zorganizowana gra integracyjna, organizacje miały możliwość przedstawienia prowadzonej przez siebie działalności, miały również okazję do zgłaszania propozycji do programu współpracy na 2022 r.

Szczególne podziękowania za współorganizację tego pionierskiego przedsięwzięcia dla Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak, Centrum PISOP, Koła Gospodyń Wiejskich w Klinach – Kliniecki Duet, Stowarzyszenia Len Kicin oraz Pana wójta Marcina Wojtkowiaka
 
Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne – dla Was